• December 2012 – februari 2014
  Jos Kuijper Interim Controlling B.V.
  Projectleider Voorraadconversies SAP en opnieuw inrichten process en AO hoofddelen bij NedTrain B.V. te Utrecht

  Werkzaamheden:

  1e project:
  Verantwoordelijk voor een correcte voorraadconversie vanuit pakket Triton naar SAP van alle wissel- en slijtdelen binnen NedTrain.
  Indirect aansturen van een heel team van controllers die mede gaan waarborgen dat hun magazijnen correct geconverteerd worden naar SAP.
  Fungeren als eindcontroleur naar organisatie en conversieteam toe.
  Zorgdragen voor een uitgebreid conversiedossier ten behoeve van de externe accountants.

  2e project:
  Verantwoordelijk voor een correctie voorraadconversie van de hoofddelen (de duurdere en strategische reserve onderdelen van de treinen) vanuit pakket R5 naar SAP.
  Beschrijven van het hele hoofddelenproces na overgang op de nieuwe pakketten SAP en Maximo.
  Afstemming hoofddelen tussen NedTrain en NSR in kaart gebracht,

  3e project:
  Vele adhoc werkzaamheden verricht op logistiek en administratief gebied ten einde de processen in SAP en Maximo en op de locaties te optimaliseren na de opstart van deze pakketten.
  Fungeren als vraagbaak op SAP gebied voor diverse personen.

 • Maart 2012-Juni 2012
  Jos Kuijper Interim Controlling B.V.
  CFO Scheldebouw B.V. te Middelburg en Heerlen

  Werkzaamheden: zie volgende item.

 • 2004-februari 2012
  CFO Scheldebouw B.V. te Middelburg en Heerlen

  Grote gevelbouwer actief in vele Europese landen binnen het wereldwijd opererende Italiaanse concern Permasteelisa.

  Verantwoordelijkheden:

  • Eindverantwoordelijk voor gehele financiële administratie (8 FTE) en
   IT-afdeling (4 FTE).
  • Controlerende rol als CFO Europa voor 7 Europese bedrijven binnen Europa.
  • Eindverantwoordelijk voor gehele rapportage naar concernholding op gebied van
   budget, maand- en kwartaalresultaten, cash forecasts, investeringen, valutatermijntransacties en uitstaande bankgaranties.
  • Contactpersoon voor accountants, fiscalisten, banken en belastingdiensten.
  • Zitting in directieoverleg en management team.
  • Beheren verzekeringen.
  • Monitoren van gehele organisatie op financieel organisatorische processen.
  • Opstellen en beheren van het gehele budgetproces.
  • Gevraagd en ongevraagd ondersteunen van directie in allerhande voorkomende vraagstukken en bijbehorende werkzaamheden.
  • Controlerende functie bij de aanname van projecten boven 10 miljoen Euro.
 • 2000-2004
  Interim Controller via Yacht Finance te Eindhoven.

  Voltooide projecten:

  • Pensioenfonds DSM te Heerlen werkzaam geweest op backoffice afdeling van de beleggers.Taken: Verbeteren van de interne organisatie en hulp bij het introduceren van een SAP beleggingsmodule als key-user van de backoffice afdeling. Tevens verantwoordelijk voor het berekenen van de gescoorde beleggingspercentages. Aansturen van 5 FTE.
  • Josef Gartner ( nu Scheldebouw B.V.) te Heerlen werkzaam geweest als controller.Taken: als interim-controller verantwoordelijk voor het upgraden van de financiële afdeling van de vestiging in Heerlen. Verantwoordelijk voor gehele administratie en alle rapportages naar het concern in Italië. Aansturen van 5 FTE.
  • Sphinx te Maastricht als controller.Taken: assistentie verlenen bij de introductie van SAP binnen de organisatie. Het verbeteren van de managementinformatie in samenwerking met financieel directeur.
 • 1998-2000
  Assistent Controller/Hoofd administratie Franpack Bates B.V. te Maastricht.

  Grote papieren zakken producent en onderdeel van groot Oostenrijks Europees papier concern.

  Verantwoordelijkheden:

  • Leiding geven aan 5 FTE.
  • Bewaken gehele administratie op balansposten en kostenplaatsen.
  • Het voorbereiden van het maandresultaat ten behoeve van Controller.
  • Rapportage verzorgen in Hyperion pakket ten behoeve van Concern Holding.
  • Key-user Finance en Control in SAP implementatie.
  • Vele adhoc vragen beantwoorden van concern en controller.
  • Controle BTW- aangiftes.
 • 1992-1998
  Hoofd Administratie DIS B.V. te Sittard.

  Frisdrankproducent en contractfilling van vele dranken in fles en blik.

  Verantwoordelijkheden:

  • Leiding geven aan 4 FTE.
  • Bewaken gehele administratie op balansposten en kostenplaatsen.
  • Beheren tussenrekeningen en boeken maandelijkse journaalposten.
  • Het voorbereiden van het maandresultaat ten behoeve van Controller.
  • Beheer salarisadministratie.
  • Vele adhoc vragen beantwoorden vanuit stevig groeiende organisatie.
  • Doorrekenen investeringsvoorstellen.
  • BTW- aangiftes verzorgen.

 

Download Curriculum Vitae van Jos Kuijper